EAK akrediteerimisalased juhendid:

1. "EAK akrediteerimiskriteeriumid", EAK J-01-01.

2. "Akrediteerimishindamise protseduur", EAK-J2, ver. 13.08.2023.

3. "Pädevuskatsete kasutamine akrediteerimisprotsessis", EAK J5-2016, ver. 09.12.2019.

4. "Akrediteeringule viitamise juhend", EAK J-09-02, kinnitatud 27.09.2023.

5. "Akrediteerimispersonali ohje", EAK J10-2021, ver. 30.01.2023.

6. "Mõõtmiste jälgitavus. Põhinõuded" EAK J16-2016, ver. 27.08.2021.

7. "EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend", EAK J18-2015, ver 28.12.2022 (ingliskeelne).

8. "Paindlik akrediteerimisulatus. Põhimõtted ja hindamise juhend", EAK J19-2009, ver. 03.09.2019.

9. "Tasemekatsete korraldaja hindamise juhend", EAK J20-2019, ver. 12.02.2019.

10. "Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhend", EAK J21-2022, ver. 20.12.2022.

11. "Mõõtja erialase pädevuse hindamise juhend", EAK J23-2022, ver. 27.09.2022.

12. "Isikute sertifitseerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ1-2018, ver. 11.11.2019.

13. "Juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ2-2017, ver. 28.12.2022.

14. "Kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja vaatluste planeerimise juhis", EAK VJ3-2017, ver. 20.01.2021.

15. "Toodete/protsesside/teenuste sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ4-2017, ver. 18.05.2022.

16. "Katselaborite hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ5-2021, ver. 03.02.2022.

17. "Akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis meditsiinilaborites", EAK VJ6-2018, ver. 22.03.2021.

18. "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ7-2018, ver. 27.02.2018.

19. "Mõõtevahendite taatluslaborite ja vastavushindamisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ8-2019, ver. 20.12.2022.

20. "Inspekteerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ9-2018, ver 18.05.2022.

21. "EAK juhend üleminekuks standardilt EVS 18001:2007 standardile ISO 45001:2018", EAK ÜJ10-2018, ver. 07.09.2018.

22. "EAK juhis sertifitseerimisasutuste akrediteerimiseks standardile ISO 22000:2018", EAK ÜJ11-2019, ver. 23.01.2019.

23. "EAK üleminekujuhend teavitatud asutuste akrediteerimiseks EA-2/17:2020 nõuete kohaselt", EAK ÜJ12-2021, ver. 31.03.2021.

24. "EAK juhis PEFC Chain of Custody 2020 standardite akrediteerimiseks", EAK ÜJ13-2021, ver. 09.04.2021.

25. "EAK juhis üleminekuks standardilt EVS-EN ISO 14065:2013 standardile EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja standardile EVS-EN ISO 14065:2022", EAK ÜJ14-2023, ver. 07.02.2023.

Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee