Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita ja allkirjastada asjakohase taotluse vorm koos küsimustikuga ning esitada need koos vormil loetletud täiendavate dokumentidega (kvaliteedikäsiraamat, juhtimissüsteemi ülevaatuse protokoll, andmed võrdluskatsetes osalemise kohta jm) EAK-le aadressil eak@eak.ee.

NB! Taotletava akrediteerimisulatuse kirjeldus tuleb taotluses esitada võimalikult täpselt.

Taotlus võetakse menetlusse (st alustatakse eel- või täishindamist) reeglina 1 kuu jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist.

Taotluste vormid koos küsimustikega:

Taotlus


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee