Akrediteerimis- või pädevustõenduse nõue on esitatud mitmetes EV õigusaktides, mille ajakohastatud nimekirja hoitakse EAK väliste dokumentide registris. Õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast





Kiirmenüü










  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee