EAK viib läbi assessorite koolituskursuse, mille läbimisel on võimalik kvalifitseeruda EAK assessoriks. Koolituskursus koosneb erinevatest moodulitest.

Moodulite A ja B osas on käsitletavad teemad: vastavushindamise ja akrediteerimise olemus, EL ja standardi ISO 17011 nõuded akrediteerimissüsteemidele ja –asutustele, assessoritele esitatavad nõuded, ülevaade akrediteerimise põhistandarditest, vastavushindamisasutustele esitatavad juhtimis- ja tehnilised nõuded, EAK hindamis- ja järelevalve protseduurid.

Moodul C osas käsitletakse konkreetse akrediteerimisstandardi nõudeid akrediteerimisstandarditele - EVS-EN ISO/IEC 17025:2017, EVS-EN ISO/IEC 17020:2012, EVS-EN ISO/IEC 17024:2012, EVS-EN ISO/IEC 17065:2012.

EAK koolituskursus standard EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015, EMAS määrus (moodul C)
Kursus toimub 29. november 2023
NB! Koolitus lükkub edasi, uus kuupäev 03.aprill 2024

EAK koolituskursus standard EVS-EN ISO 15189:2022 (moodul C)
Kursus toimub 11. jaanuar 2024

EAK koolituskursus standard EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 (moodul C)
Kursus toimub 24. jaanuar 2024

Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee