Inspecta Estonia OÜ
Registrikood: 10543517
Tunnistuse nr. I002
Tunnistuse kuupäev: 12.12.2023
Tunnistus kehtib kuni: 09.10.2024

Kontaktandmed
Aadress Telliskivi tn 59, 10412 Tallinn
Kontaktisik Tõnu Roosaar
Telefon +372 659 9470
Faks
E-post estonia@kiwa.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Surveseadmete, gaasipaigaldiste, masinate ja elektripaigaldiste audit; mõõtevahendite taatlemise, surveseadmete, püsiliidete protseduuride heakskiitmine, lihtsate surveanumate, liftide, transporditavate surveseadmete vastavushindamine; ADR, SMGS, RID inspekteerimine.

Täpne akrediteerimisala
I002_1 I002_2 I002_3


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee