Metrex Mõõtekeskus OÜ
Registrikood: 10644193
Tunnistuse nr. I041
Tunnistuse kuupäev: 11.03.2024
Tunnistus kehtib kuni: 16.08.2026

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 92, 80042 Pärnu linn
Kontaktisik Argo Pandis
Telefon 442 9098
Faks
E-post metrex.mootekeskus@gmail.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mõõtevahendite taatlemine (tüüp A)

Täpne akrediteerimisala
I041


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee