Saybolt Eesti AS
Registrikood: 10175396
Tunnistuse nr. L074
Tunnistuse kuupäev: 19.03.2024
Tunnistus kehtib kuni: 24.10.2027

Kontaktandmed
Aadress Veose 9, Maardu 74115
Kontaktisik Kristiina Fuchs
Telefon 616 1150, 5199 5354
Faks 616 1162
E-post kristiina.fuchs@corelab.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste parameetrite ja koguste mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L074


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee