Indikaator MEF OÜ
Registrikood: 10288350
Tunnistuse nr. L209
Tunnistuse kuupäev: 17.07.2023
Tunnistus kehtib kuni: 16.07.2028

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 136B, Tartu 51014
Kontaktisik Enn Magnus
Telefon 739 0194
Faks 748 6544
E-post info@indimef.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Elektripaigaldiste parameetrite ja valgustatuse mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L209


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee