Maaelu Teadmuskeskus
Registrikood: 70000869
Tunnistuse nr. L003
Tunnistuse kuupäev: 11.06.2024
Tunnistus kehtib kuni: 09.05.2026

Kontaktandmed
Aadress J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik, Jõgeva maakond
Kontaktisik Heidi Kollo
Telefon +372 5389 2090
Faks
E-post heidi.kollo@metk.agri.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Keemiliste analüüside ning füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste katsete valdkonnas

Täpne akrediteerimisala
L003


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee