Tallinna Tehnikaülikool Meresüsteemide instituudi mereökoloogia labor
Registrikood: 74000323
Tunnistuse nr. L257
Tunnistuse kuupäev: 11.10.2023
Tunnistus kehtib kuni: 10.10.2028

Kontaktandmed
Aadress Akadeemia tee 15A, Tallinn 12618
Kontaktisik Sirje Sildever
Telefon 620 4306
Faks
E-post sirje.sildever@taltech.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mere- ja pinnavee ning setete füüsikaliste,keemiliste ja bioloogiliste omaduste mõõtmine ja nende proovivõtt

Täpne akrediteerimisala
L257


Kiirmenüü










  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee