Tallinna Tehnikaülikool Meresüsteemide instituudi mereökoloogia labor
Registrikood: 74000323
Tunnistuse nr. L257
Tunnistuse kuupäev: 07.02.2020
Tunnistus kehtib kuni: 02.01.2024

Kontaktandmed
Aadress Akadeemia tee 15A, Tallinn 12618
Kontaktisik Urmas Lips
Telefon 6 204 304
Faks 6 204 301
E-post urmas.lips@taltech.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mere- ja pinnavee ning setete füüsikaliste,keemiliste ja bioloogiliste omaduste mõõtmine ja nende proovivõtt

Täpne akrediteerimisala
L257


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee