Servtec NDT OÜ
Registrikood: 14609975
Tunnistuse nr. L287
Tunnistuse kuupäev: 22.10.2023
Tunnistus kehtib kuni: 15.10.2024

Kontaktandmed
Aadress Umapõllu, Saaremaa vald, Saaremaa 93241
Kontaktisik Vitaly Kalinin
Telefon 53401099
Faks
E-post info@servtec.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Metallide- ja nende keevisõmbluste mittepurustavad katsed.

Täpne akrediteerimisala
L287


Kiirmenüü










  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee