Elektrikontrolli Teenused OÜ
Registrikood: 12197611
Tunnistuse nr. E212
Tunnistuse kuupäev: 27.02.2024
Tunnistus kehtib kuni: 26.02.2026

Kontaktandmed
Aadress Härjapea 19, 10320 Tallinn
Kontaktisik Juhan Sein
Telefon 5179394
Faks
E-post elektrikontroll@gmail.com

Pädevusala üldiseloomustus
Elektripaigladiste auditi aluseks olevad mõõtmised

Täpne pädevusulatus
E212


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee