Tartu Veevärk AS
Registrikood: 10151668
Tunnistuse nr. L098
Tunnistuse kuupäev: 23.08.2022
Tunnistus kehtib kuni: 22.08.2027

Kontaktandmed
Aadress Tähe 118, Tartu 51013
Kontaktisik Maigi Külm
Telefon 730 6233
Faks 730 6240
E-post maigi.kulm@tartuvesi.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Veeanalüüsid

Täpne akrediteerimisala
L098


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee