Elektrihalduse OÜ
Registrikood:
Tunnistuse nr. E336
Tunnistuse kuupäev: 02.06.2023
Tunnistus kehtib kuni: 01.06.2025

Kontaktandmed
Aadress Kalda/1, Leiso küla, Võru vald, Võrumaa 66634
Kontaktisik Egon Sults
Telefon 5112853
Faks
E-post info@elektrihaldus.ee

Pädevusala üldiseloomustus
Elektripaigladiste auditi aluseks olevad mõõtmised

Täpne pädevusulatus
E336


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee