ILAC on standardi ISO/IEC 17011 nõuete alusel tegutsevaid rahvusvahelisi akrediteerimisasutusi ühendav organisatsioon, mis on loodud selleks, et lihtsustada akrediteeritud vastavushindamisasutuste, milleks on kalibreerimislaborid (ISO/IEC 17025), katselaborid (ISO/IEC 17025), meditsiinilaborid (ISO 15189), inspekteerimisasutused (ISO/IEC 17020), pädevuskatsete korraldajad (ISO/IEC 17043) ja referentsmaterjalide tootjad (ISO 17034), üksteise väljastatud tulemuste tunnustamist.

Eesti Akrediteerimiskeskus on alates 18. maist 2023.a. ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation ehk Rahvusvaheline Laborite Akrediteerimise Koostööorganisatsioon) vastastikuse tunnustamise lepingu (ILAC MRA) täisliige kalibreerimise-, katse- ja meditsiinilaborite ning inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal ning sõlminud ILAC-ga lepingu ILAC MRA märgi kasutamiseks. Liitumise tulemusena saavad EAK kliendid õiguse viidata ILAC liikmelisusele ja saavutavad seeläbi oma akrediteeritud vastavushindamistegevusele tunnustatuse ka kolmandates riikides. Edaspidi ei pea Eesti tootjad/tarnijad kolmandates riikides täiendavat vastavushindamist läbima, seega saavad nüüd Eesti vastavushindamisasutused kui ka Eesti tootjad/tarnijad ja nende tooted/teenused konkureerida kolmandates riikides välismaiste asutustega võrdsetel alustel.

Kui akrediteeritud katse-, kalibreerimise-, meditsiinilabor või inspekteerimisasutus soovib kasutada ILAC MRA märki, peab ta kasutama ILAC MRA märki ainult koos EAK-st saadud konkreetse akrediteerimissümboliga. Iga akrediteeritud katse-, kalibreerimise-, meditsiinilabor või inspekteerimisasutus saab soovi avaldamise korral EAK-lt personaalse ILAC MRA märgi koos akrediteerimissümboliga.

Akrediteerimissümboli, akrediteeringule viitamise ja ILAC MRA märgi lubatud ja keelatud kasutamist kirjeldab täpsemalt EAK J-09 "Akrediteeringule viitamise juhend.

Eesti Akrediteerimiskeskus ei ole IAF (rahvusvaheline ülemaailmne sertifitseerimisasutuste akrediteerimisasutuste koostööfoorum) liige, küll aga on EAK liige EA-s, mis on IAF poolt tunnustatud regionaalne akrediteerimisasutuste organisatsioon.
EAK on ka EA MLA liige. EAK liikmelisuse kohta EA MLA-s loe lähemalt siit.
EA MLA liikmena EAK täidab de facto kõiki IAF nõudeid, sest EA on IAF tunnustatud regioonina võtnud kohustuse üle võtta kõik IAF nõuded.
IAF tunnustab EA MLA-d rahvusvahelisel tasandil. Rohkem infot selle kohta leiad IAF MLA lehelt. See tähendab, et EAK kui EA MLA liikme akrediteering on sama usaldusväärne kui mistahes IAF mitmepoolsete kokkulepetega liitunud akrediteerimisasutuse akrediteering.
Täites EA MLA liikmelisuse kriteeriumeid, vastavad nii EAK kui ka EAK poolt akrediteeritud vastavushindamisasutused samaaegselt ka IAF nõuetele. See tähendab, et EAK poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuse väljastatud sertifikaate saavad tunnustada ka kõik IAF mitmepoolsete lepingutega liitunud akrediteerimisasutused.
Tänu vastastikusele tunnustamisele:
• usaldavad rahvusvahelised turud EA MLA-d ja EA MLA liikmete poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuste esitatud vastavushindamise tulemusi;
• ei ole vaja tooteid ja teenuseid uuesti sertifitseerida igas sellises riigis, kuhu neid tooteid ja teenuseid imporditakse ja müüakse;
• on võimalik kaupade ja teenuste vaba liikumine nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil.
Sel viisil edendab EA MLA rahvusvahelist kaubandust. EA moto on "Akrediteeritud üks kord, aktsepteeritud kõikjal!" Lisaks saab sellest lugeda EA MLA lehelt.

Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee