EAK juhtimissüsteem põhineb standardi EVS-EN ISO/IEC 17011 nõuetel.
Süsteemi põhidokumendiks on "Juhtimissüsteemi käsiraamat" (JSK), mida toetavad protseduurid (JSP-seeria dokumendid), juhendid (J-seeria dokumendid) ja valdkondlikud (VJ-seeria dokumendid) ning üleminekujuhised (ÜJ-seeria dokumendid). Käsiraamatu JSK kehtiva versiooniga on võimalik tutvuda EAK-s. EAK-väliste asutuste ja isikute tegevust puudutavad juhendmaterjalid on avaldatud käesoleval veebilehel (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid").

Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee