EA PUBLIKATSIOONID

EA on Euroopa riiklikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon.

EA publikatsioonid jagunevad 6 kategooriasse:
1. Sekretariaadi juhtimissüsteemi dokumendid, seeria EA-0/XX;
2. Informatsiooni- ja propagandadokumendid, seeria EA-INF/XX;
3. EA administreerimis- ja poliitikadokumendid, seeria EA-1/XX A (AB);
4. Vastastikuse hindamise poliitika- ja protseduuridokument EA-2/02;
5. Liikmete protseduurilised dokumendid, seeriad EA-2/XX M (G, INF) ja EA-3/XX M (G, INF)
6. Rakendusdokumendid ja nõuandvad tehnilised soovitused vastavushindamisasutustele, seeriad EA-4/XX M (G, INF, TA) kuni EA-7/XX M (G, INF, TA)
Tähiste selgitus: A – EA-le kohalduvad dokumendid, AB – EA liikmetele kohalduvad dokumendid, M/MD - kohustuslik, G - juhend, INF - informatsioon, P – poliitika

EA juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressilt http://www.european-accreditation.org

EA-4/21 INF:2018 Juhised väikse osalejate arvuga laboritevaheliste võrdluskatsete asjakohasuse hindamiseks labori akrediteerimisprotsessis (eesti keeles)

IAF JA ILAC PUBLIKATSIOONID

IAF on rahvusvaheline ülemaailmne sertifitseerimisasutuste akrediteerimisasutuste koostööfoorum.
ILAC on laborite akrediteerimisasutuste ülemaailmne koostööorgan.

IAF ja ILAC juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressidelt www.iaf.nu ja www.ilac.org

ILAC-P15:05/2020 Standardi ISO/IEC 17020:2012 rakendamine inspekteerimisasutuste akrediteerimiseks (eesti keles)

ILAC-G27:07/2019 Standardi ISO/IEC 17020:2012 rakendamine inspekteerimisasutuste akrediteerimiseks (eesti keeles)Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee