Tootjale-eksportijale annab akrediteerimine teabe usaldusväärsete laborite/asutuste kohta, keda võib kasutada oma toodete või hankematerjalide katsetamiseks või sertifitseerimiseks/inspekteerimiseks.

Teiseks annab see võimaluse eksportida oma tooteid teistesse riikidesse ilma täiendavate katsetuste ja sertifitseerimisteta seal, kasutades akrediteerimisasutuste vahelise vastastikuse tunnustamise leppega (nt EA MLA) hõlmatud akrediteeritud laborite ja sertifitseerijate teenuseid.


Miks on akrediteerim...


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee