Akrediteerimine annab riigile teabe pädevate vastavushindamisasutuste kohta, keda võib volitada teatud toodetele elanike ja/või keskkonna kaitseks õigusaktidega kehtestatud kohustuslikele nõuetele vastavuse kontrollimiseks (nt EL-s "Notified Body" -teavitatud asutus).

Teiseks on akrediteeritud vastavushindamisasutuste võrgu olemasolu üks riigi majanduskasvu eeldusi, soodustades ühtlasi riikidevaheliste majandusalaste vastastikuse tunnustamise lepete sõlmimist ja rahvusvahelist kaubandust.


Miks on akrediteerim...


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee