Terviseameti Kesklabori Füüsikalabor
Registrikood: 70008799
Tunnistuse nr. L128
Tunnistuse kuupäev: 02.03.2018
Tunnistus kehtib kuni: 01.03.2023

Kontaktandmed
Aadress Paldiski mnt 81, Tallinn 10617
Kontaktisik Jaan Mell
Telefon 694 3538
Faks 694 3539
E-post fuusika@terviseamet.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Töö- ja elukeskkonna parameetrite mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L128