Tutvustus
Eesmärk ja ülesanded
  EAK põhikiri
  EAK tegevuse juhtpõhimõtted
  Õiguslik tagapõhi
Nõukogu
Nõukoda
  Liikmed
Tehnilised komiteed
Liikmelisus & EA MLA
Ajalugu
  Akrediteerimise ajalugu
  Akrediteerimine Eestis
Koolitus
Kus me asume
Personal
Juhtimissüsteem
Akrediteerimine
Mis on akrediteerimine ja mida akrediteeritakse?
Miks on akrediteerimine vajalik?
  Kasu tootjale-eksportijale
  Mida akrediteerimine annab riigile?
Kes akrediteerib?
  Kaua kehtib akrediteering?
Akrediteerimiskriteeriumid
Mõõtja erialase pädevuse hindamine
Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamine
Kaebuste ja apellatsioonide lahendamine
Hinnakiri
Taotlemine
Taotlus
  Katselaborid
  Kalibreerimislaborid
  Meditsiinilaborid
  Inspekteerimisasutused
  Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
  Toote sertifitseerimisasutused
  Isikusertifitseerimisasutused
  Erialaselt pädevad
  Tasemekatsete korraldajad
  Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
  Hea laboritava
Juhendmaterjalid
Standardid
EA, IAF ja ILAC juhendid
EAK juhendid
EV õigusaktid
Akrediteeritud asutused/Pädevad mõõtjad
Akrediteeritud asutuste kohustused ja õigused
Meditsiinilaborid
Hea laboritavaga asutused [GLP]
Pädevuskatsete korraldajad
KHG - tõendajad
Katselaborid
Kalibreerimislaborid
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
Isikute sertifitseerimisasutused
Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused
Erialaselt pädevad mõõtjad
EMAS - tõendajad
Uudised
Uudised
  EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 koolitused
  Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
  EAK GLP-alane tegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud!
  Peaassessori tunnitasu muudatus
  Akrediteerimise tasu õiguslikult sätestatud!
  Muudatused katselaborite akrediteerimisulatuste esituses
  Tähelepanu - võrdluskatsed!
  Tähelepanu - assessorite koolituskursus!
  TÄHELEPANU! EAK-l on uus logo!
  EAK kliendipäev 26.10.2017
  Juhend J9 muudetud!
  ISO 17025 uusväljaanne ilmunud!
  EAK juhendite muudatustest
  Üleminek standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
  Tehnoülevaatuspunktide mõõtja erialase pädevuse tõendamine
  Massialane võrdlusmõõtmine
  Tähelepanu! EAK juhendid ajakohastatud!
Koolitused
  Assessorite koolituskursus 13.08-17.08.2018
  EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 koolitused
Tööpakkumised
Võrdluskatsed
  EAK koordineeritud võrdluskatsed
  Rahvusvahelised võrdluskatsed
KKK  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee