Akrediteerimiskeskuse nõukoda on Eesti akrediteerimisasutust (EAK) vastavushindamis- ja akrediteerimisalases tegevuses nõustav ühiskondlik organ, kelle pädevusse kuulub:
Nõukoja põhikiri
  • rahvusliku akrediteerimisstrateegia ja – poliitika kujundamisele ja arendamisele kaasaaitamine
  • rahvuslikule akrediteerimisstrateegiale ja – poliitikale Eesti ühiskonnas laialdase heakskiidu ja toetuse saavutamisele kaasaaitamine
  • EAK nõustamine rahvusliku akrediteerimispoliitika elluviimisel ja akrediteerimisasutuse tegevusaruannete ärakuulamine ning nende kohta hinnangu andmine
  • EAK ettepanekul arvamuse esitamine EAK juhatuse poolt tehtavate akrediteerimisotsuste kavandite kohta (nt juhul kui juhatuse liige osales hindamisel)
  • EAK tegevuse kohta laekuvate apellatsioonide lahendamises osalemine
  • akrediteerimise alaliste tehniliste komiteede moodustamisotsuste ja nende tegevusjuhiste kooskõlastamine
  • EAK ettepanekul aastaeelarve ja finantstoetuse taotluste kohta hinnangu andmine
  • EAK-le ettepanekute tegemine liitumiseks rahvusvaheliste organisatsioonide ja vastastikuse tunnustamise lepingutega
  • valitsusasutuste tõstatatud nõukoja pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamine.


  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee