Inspectorate Estonia AS
Registrikood: 10195542
Tunnistuse nr. L029
Tunnistuse kuupäev: 16.07.2015 (Esmane akredit. 29.06.2000)
Tunnistus kehtib kuni: 15.07.2020

Kontaktandmed
Aadress Randvere tee 5 Viimsi 74115
Kontaktisik Viktor Rutkovski
Telefon 605 5976
Faks 605 5971
E-post Rutkovsky@inspectorate.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedel- ja tahkekütuste ning mineraalväetiste analüüsid. Kaubakoguste mõõtmine.

Täpne akrediteerimisala
L029