Keskkonnaameti kiirgusosakond
Registrikood: 70008658
Tunnistuse nr. L175
Tunnistuse kuupäev: 29.04.2015 (Esmane akred. 29.04.05)
Tunnistus kehtib kuni: 28.04.2020

Kontaktandmed
Aadress Narva mnt 7A Tallinn 10117; Kopli 76 Tallinn 10416
Kontaktisik Siiri Suursoo
Telefon 53410793
Faks
E-post siiri.suursoo@keskkonnaamet.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Gamma-spektromeetriline analüüs, isikudooside ja radooni mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L175