Keskkonnaameti kiirgusosakond
Registrikood: 70008658
Tunnistuse nr. L175
Tunnistuse kuupäev: 29.04.2020
Tunnistus kehtib kuni: 28.04.2025

Kontaktandmed
Aadress Narva mnt 7A Tallinn 10117
Kontaktisik Alar Polt
Telefon 664 4912
Faks
E-post Alar.Polt@keskkonnaamet.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Gamma-spektromeetriline analüüs, isikudooside, radooni ja meditsiiniseadmete toimimisnäitajate mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L175