SGS Eesti AS
Registrikood: 10144527
Tunnistuse nr. L038
Tunnistuse kuupäev: 31.12.2018
Tunnistus kehtib kuni: 01.01.2021

Kontaktandmed
Aadress Vana-Narva mnt 27A, Maardu 74114
Kontaktisik Oleg Fandjusin
Telefon 6 348 300
Faks 6 379 266
E-post sgs.estonia@sgs.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste, veeldatud gaaside ja tööstuskemikaalide analüüsid ning kaubakoguste mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L038