Analiit OÜ
Registrikood: 10303836
Tunnistuse nr. L039
Tunnistuse kuupäev: 14.09.2018
Tunnistus kehtib kuni: 02.01.2021

Kontaktandmed
Aadress Pähklimäe tn 8, Maardu 74114
Kontaktisik Veera Bekušev
Telefon 6 006 110
Faks 6 006 111
E-post mail@analiit.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste analüüsid ja kaubakoguste mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L039