Veterinaar- ja Toiduamet
Registrikood: 70000094
Tunnistuse nr. E143
Tunnistuse kuupäev: 20.12.2017
Tunnistus kehtib kuni: 19.12.2019

Kontaktandmed
Aadress Väike-Paala 3 11415 Tallinn
Kontaktisik Eelika Perg
Telefon 605 1710
Faks 621 1441
E-post vet@vet.agri.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Temperatuuri ja geomeetriliste parameetrite järelevalvemõõtmised

Täpne akrediteerimisala
E143