Nomine Consult OÜ
Registrikood: 14232790
Tunnistuse nr. V002
Tunnistuse kuupäev: 06.07.2018
Tunnistus kehtib kuni: 16.03.2022

Kontaktandmed
Aadress Akadeemia tee 21/3, Tallinn 12618
Kontaktisik Katrin Keis
Telefon 6 053 150
Faks 6 053 155
E-post estivo@estivo.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamine Eestis ja Leedus

Täpne akrediteerimisala
V002