Eesti Energia AS
Registrikood: 10421629
Tunnistuse nr. E240
Tunnistuse kuupäev: 09.10.2017
Tunnistus kehtib kuni: 08.10.2019

Kontaktandmed
Aadress Lelle 22, Tallinn
Kontaktisik Evo Simson
Telefon 7155 533
Faks
E-post elektritood@energia.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Elektripaigaldiste katsetamised ja mõõtmised

Täpne akrediteerimisala
E240