Viru RMT OÜ Metroloogia laboratoorium
Registrikood: 10773648
Tunnistuse nr. K027
Tunnistuse kuupäev: 01.02.2016
Tunnistus kehtib kuni: 31.01.2021

Kontaktandmed
Aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve, 30328
Kontaktisik Jana Tserkassova
Telefon 3 342 381
Faks 3 342 545
E-post viru.rmt@vkg.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Temperatuuri, rõhu ja mahulise vooluhulga mõõtevahendite kalibreerimine

Täpne akrediteerimisala
K027