Tulelaev OÜ
Registrikood: 11256903
Tunnistuse nr. L295
Tunnistuse kuupäev: 01.10.2020
Tunnistus kehtib kuni: 30.09.2025

Kontaktandmed
Aadress Kasesalu 12, Saue, Harju maakond, 76505
Kontaktisik Krista Saarik
Telefon +372 56692617
Faks
E-post info@radoonitorjekeskus.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L295