Detsembris kinnitati juhendi EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" muudatused ja akrediteerimishindamise protseduuri EAK J2 uusväljaanne ning 4 uut valdkondlikku juhendit - VJ2 juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse, VJ3 kalibreerimistegevuse, VJ4 tootesertifitseerimistegevuse ja VJ5 keemialaborite hindamise juhis, mida kasutatakse akrediteerimishindamistel koos juhendiga EAK J2. Nii J1 muudatused kui J2 eelmise väljaandega võrreldes muudetud tekstiosad on allajoonitud.
Vt "Juhend J1", "Juhend J2", "Juhend VJ2", "Juhend VJ3", "Juhend VJ4" ja "Juhend VJ5"