Akrediteerimine on vastavushindamisasutusele (labor, inspekteerimisasutus, sertifitseerimisasutus, tõendamisasutus) vajalik klientide veenmiseks oma usaldatavuses ja/või riigilt volituste taotlemiseks õigusaktidega reguleeritud sfääris tegutsemiseks.
Akrediteering on sisuliselt tõend asutuse pädevuse ja võimekuse kohta teatud tegevuste nõuetekohaseks sooritamiseks.
Akrediteering ei kahanda vähimalgi määral asutuse vastutust oma igapäevase töö tulemuste eest, vaid pigem suurendab seda.