Akrediteerimine on laborile/asutusele vajalik klientide veenmiseks oma usaldatavuses ja/või riigilt volituste taotlemiseks õigusaktidega reguleeritud sfääris tegutsemiseks.
Akrediteering on sisuliselt tõend labori/asutuse pädevuse ja võimekuse kohta teatud tegevuste nõuetekohaseks sooritamiseks.
Akrediteering ei kahanda vähimalgi määral labori/asutuse vastutust oma igapäevase töö tulemuste eest, vaid pigem suurendab seda.
» Mida akrediteerimine annab riigile?
» Kasu tootjale-eksportijale