Peaassessori hindamistasu, mis alates 2013. aastast on püsinud muutumatuna, on alates 01.01.2020 toimuvatel hindamistel 50 €/h.

EAK töötab iga päev selle nimel, et täita akrediteerimisasutustele esitatavaid üha kõrgemaid nõudmisi ning pakkuda oma klientidele rahvusvaheliselt tunnustatud akrediteerimisteenust.

Vastamaks jätkuvalt akrediteerimisest huvitatud osapoolte ootustele ja vajadustele, oleme pidevalt täiendanud oma töötajate teadmisi ja oskusi, et tagada riigi ja teiste huvitatud osapoolte jaoks oluline usaldatavus ning pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud akrediteerimisteenust. Samal ajal oleme seiranud ka pakutava teenuse ja hinna vastavust majanduskeskkonnas toimuvatele arengutele, et vältida teenuste kvaliteedi halvenemist.

Akrediteerimise puhul on tegemist avaliku teenusega, mille osutamisega seonduvad kulud kaetakse akrediteerimisest huvitatud isikute makstavatest akrediteerimistasudest. EAK hinnakiri on alates 2013. aastast püsinud muutumatuna. Teenuste hinna ja majanduskeskkonnas toimuvate arengute analüüsi tulemused näitasid, et akrediteerimisteenuse taseme säilitamiseks peame oma hindu korrigeerima.

Käesolev peaassessori tunnitasu korrigeerimine ei puuduta aastatasusid, mis jäävad seniseks ehk 2013. aastal kehtestatud tasemele.


Jätkuvat meeldivat koostööd soovides

EAK nõukogu ja juhatus


27.06.2019


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee