Vabariigi Valitsus nimetas oma 09.07.2020 korraldusega nr 253 alates 01.01.2021 Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Mittetulundusühingu Eesti Standardikeskus. Samaaegselt on EAK asutajaõiguse teostaja otsustanud Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus likvideerida ja sihtasutuse põhikirjalise tegevuse üle anda MTÜ-le Eesti Standardikeskus.

SA Eesti Akrediteerimiskeskus ja MTÜ Eesti Standardikeskus omavahelisel kokkuleppel antakse alates 01.01.2021 kogu akrediteerimise ja mõõtja pädevuse hindamise ja tõendamise tegevus ning sellega seotud lepingud, õigused ja kohustused üle MTÜ-le Eesti Standardikeskus, mille uueks nimeks saab alates 2021 jaanuarist Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.

Akrediteerimise ja mõõtja pädevuse hindamise ja tõendamise teenust hakkab pakkuma MTÜ uus struktuuriüksus Eesti Akrediteerimiskeskus. Eraldi struktuuriüksuses jätkub akrediteerimistegevus senise EAK kaubamärgi all ja jätkuvalt on tagatud akrediteerimisteenuse sõltumatus ja erapooletus.
Tegevuste liitmine ühtsesse organisatsiooni võimaldab leida sünergiaid standardimise ja akrediteerimise kokkupuutekohtades ning saavutada täiendav efektiivsus tugifunktsioonide liitmise läbi.

Akrediteeritud asutuste ja pädevate mõõtjate jaoks on muudatused minimaalsed, sest kõik senised akrediteerimise ja pädevuse tõendamise lepingud ning EAK poolt väljastatud tunnistused ning akrediteerimissümbolite kasutusõigus jäävad kehtima tunnistustel märgitud kehtivusaja lõpuni. Samuti jäävad endiseks akrediteerimiskriteeriumid, hindamisprotseduurid ning akrediteerimistoiminguid läbi viiv personal.

Vaata ka:
MKM pressiteade ja EVS uudis

24.09.2020Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee