Austatud vastavushindamisasutused!

Seose eriolukorraga on EA saatnud akrediteerimisasutustele ja vastavushindamisasutustele oma soovitused.

Palume tutvuda soovitustega siin

Lühikokkuvõttes, EA juhib tähelepanu, et kuigi mitte kõik vastavushindamisasutuste standardid ei näe ette kaughindamist, sest need ei anna kohapealse hindamisega võrdväärset tulemust, siis EA soovitab praeguses eriolukorras kaughindamistehnikaid kasutada, kui neid on võimalik rakendada.
Nii vastavushindamisasutusel kui ka akrediteerimisasutusel võib olla vaja teha raskeid otsuseid teenuste peatamise või nõuetest kõrvalekaldumise kohta. Igal juhul peab nii akrediteerimisasutus kui ka vastavushindamisasutuse sellistel puhkudel vastutustundlikult käituma, analüüsima kõrvalekalletega seotud riske ning mitte pakkuma teenuseid, kui kõrvalekalded ohustavad vastavusindamise tulemuste usaldusväärsust ja kehtivust.
EA ootab, et akrediteerimisasutused ja vastavushindamisasutused tegutsevad läbipaistvalt, informeerivad oma kliente protseduuride muudatustest ja säilitavad tõendusdokumendid tehtud otsuste kohta.

23.03.2020


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee