Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seaduse sätetele kinnitas MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhatus 09.12.2021 toimunud koosolekul 2022. aasta peaassessori tunnitasu määraks 55 €/h. Uus peaassessori tunnitasu kehtib alates 01.01.2022.

Peaassessori tunnitasu muutmise vajaduse tingis kiire inflatsioon, muutused tööturul ja keskmise palga kiire kasv. EAK peab ka muutuvates tingimustes töötama iga päev selle nimel, et täita akrediteerimisasutustele esitatavaid kõrgeid nõudmisi ning pakkuda oma klientidele rahvusvaheliselt tunnustatud akrediteerimisteenust.

Peaassessori hindamisaeg sisaldab nii hindamise ettevalmistust, kohapealset hindamist kui ka hindamisjärgseid järeltegevusi ning sõltub muuhulgas ka kliendist endast.

Peaassessori hindamistasu kujuneb peaassessori poolt klientide hindamiseks kulutatava aja (hindamisaeg) põhjal ning tasustatakse kulutatavate töötundide arvu ja töötunni maksumuse alusel.

Igal EAK kliendil on võimalik peaassessori hindamisaega ehk kulutatavaid töötunde otseselt vähendada, kui taotlused jm hindamise kavandamiseks vajalikud dokumendid täidetakse ja esitatakse EAK-le korrektselt, hindamisrühmaga tehakse konstruktiivset koostööd ning mittevastavuste põhjuste analüüsid, korrigeerivate meetmete plaanid ja korrigeerivate meetmete tõendusdokumendid esitatakse õigeaegselt ja korrektselt vastavalt detailaruannetes toodud juhistele.

15.12.2021


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee