18.04.2023 tehti EAK osas EA MLA (mitmepoolse vastastikuse tunnustamise leping) uuendamise otsus laiendamaks ulatust standardi ISO/IEC 17029:2019 “Vastavushindamine. Üldised põhimõtted ja nõuded valideerimis- ja tõendamisasutustele” osas. Uuendatud EA MLA dokumendi ametlik allkirjastamine toimus EAK juhataja Eire Endrekson poolt 24.05.2023 EA üldkogul Dubrovnikus.

Standard ISO/IEC 17029:2019 „Vastavushindamine. Üldised põhimõtted ja nõuded valideerimis- ja tõendamisasutustele“ sisaldab üldisi põhimõtteid ja nõudeid valideerimist/tõendamist vastavushindamistegevustena teostavate asutuste kompetentsusele, järjekindlale toimimisele ja erapooletusele.
Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee