2021. aastal algatas Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) liitumise rahvusvahelise organisatsiooniga ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation e.k Rahvusvaheline Laborite Akrediteerimise Koostööorganisatsioon). Tänaseks oleme liitumisega seotud toimingutega lõpuni jõudnud ning Eesti Akrediteerimiskeskus on alates 18. maist 2023.a. ILAC vastastikuse tunnustamise lepingu (ILAC MRA) täisliige kalibreerimise-, katse- ja meditsiinilaborite ning inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal.

Liitumise tulemusena saavad EAK kliendid õiguse viidata ILAC liikmelisusele ja saavutavad seeläbi oma akrediteeritud vastavushindamistegevusele tunnustatuse ka kolmandates riikides. Edaspidi ei pea Eesti tootjad/tarnijad kolmandates riikides täiendavat vastavushindamist läbima, seega saavad nüüd Eesti vastavushindamisasutused kui ka Eesti tootjad/tarnijad ja nende tooted/teenused konkureerida kolmandates riikides välismaiste asutustega võrdsetel alustel.

ILAC on standardi ISO/IEC 17011 nõuete alusel tegutsevaid rahvusvahelisi akrediteerimisasutusi ühendav organisatsioon, mis on loodud selleks, et lihtsustada akrediteeritud vastavushindamisasutuste, milleks on kalibreerimislaborid (ISO/IEC 17025), katselaborid (ISO/IEC 17025), meditsiinilaborid (ISO 15189), inspekteerimisasutused (ISO/IEC 17020), pädevuskatsete korraldajad (ISO/IEC 17043) ja referentsmaterjalide tootjad (ISO 17034), üksteise väljastatud tulemuste tunnustamist.


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee