» Peaassessori tunnitasu 2024. aastaks ja teenuste loetelu muudatused
Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse juhatus on kinnitanud peaassessori tunnitasu määra ja teenuste hinnakirja aastaks 2024.
» IAF on välja andnud juhenditest uued versioonid
IAF on IAF MD juhendite osas välja andnud uued versioonid ja ISO 45001:2018 on üle võetud Euroopa standardiks
» EAK-l on ILAC MRA märgi kasutamise õigus
EAK on tänaseks ILAC vastastikuse tunnustamise lepingu (ILAC MRA) täisliige kalibreerimise-, katse- ja meditsiinilaborite ning inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal.
» EAK-l on uus värske logo
Alates 1. septembrist 2023 võtab Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kasutusele uue visuaalse identiteedi ning uued logod.
» EAK-s alustas tööd akrediteerimise koordinaator
Alates 14.08.2023 alustas EAK-s tööd akrediteerimise koordinaatorina Evelin Lauri.
» Uued aastatasu määrad alates 1.01.2024
EAK hindamisteenuse tasude määrad muutuvad järgnevatel aastatel.
» EAK on nüüdsest ILAC MRA täisliige
Eesti Akrediteerimiskeskus on alates 18. maist 2023.a. ILAC vastastikuse tunnustamise lepingu (ILAC MRA) täisliige kalibreerimise-, katse- ja meditsiinilaborite ning inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal.
» Eesti Akrediteerimiskeskuse EA MLA ulatus laienes
18.04.2023 tehti EAK osas EA MLA uuendamise otsus laiendamaks ulatust standardi ISO/IEC 17029:2019 “Vastavushindamine. Üldised põhimõtted ja nõuded valideerimis- ja tõendamisasutustele” osas.
» Eesti Akrediteerimiskeskus assessorite koolituskursus
» Eesti Akrediteerimiskeskuse juhatajaks saab Eire Endrekson
10. novembrist 2022.a. asub Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) juhatajana ametisse Eire Endrekson. Eire Endrekson on töötanud EAK-s alates 2013. aastast sertifitseerimise, inspekteerimise ja tõendamise üksuses peaassessori, skeemihoidja ja üksuse juhi ametikohal, omades seeläbi valdkonnas pikaajalist töökogemust.
» Alates 2022. aasta 1. augustist hakkab Eesti Akrediteerimiskeskus väljastama akrediteerimis- ja pädevustunnistusi digitaalselt
Tulles vastu paljude klientide soovidele ning soovides parandada meie teenuse kvaliteeti ja tunnistuste ning nende lisade loetavust veebis väljastame alates 2022. aasta 1. augustist akrediteerimis- ja pädevustunnistusi ning nende lisasid elektroonselt.
» Täienes EAK poolt pakutavate teenuste loetelu
17.05 täiendas EAK pakutavate akrediteerimisteenuste loetelu, lisades EAK poolt akrediteeritavate valdkondade hulka: EL määruse 2019/1009/EL kohase väetisetoodete vastusvhidamisasutuste hindamise vastavalt määruses toodud vastavushindamise moodulile A1; ehitus- ja tee-ehitustoodete- ning materjalide sertifitseerimise sektorgrupi fassaadikatted ja rippfassaadid osas.
» IAF juhenditest MD 4 ja MD 21 ilmusid uuendatud versioonid
Hiljuti on IAF välja andnud uued versioonid juhenditest IAF MD 4 ja IAF MD 21
» Alates 01.01.2022 muutub peaassessori tunnitasu
Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seaduse sätetele kinnitas MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhatus 09.12.2021 toimunud koosolekul 2022. aasta peaassessori tunnitasu määraks 55 €/h. Uus peaassessori tunnitasu kehtib alates 01.01.2022.
» Alates 06.01.2021 asub EAK uuel aadressil
EAK büroo asukoht Tehnopoli linnakus muutus
» Eesti Akrediteerimiskeskus ühineb Eesti Standardikeskusega
2021 jaanuarist on uus ühendorganisatsioon MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.
» ILAC juhendite uusväljaanded
» IAF vastused KKK-le
» IAF dokumentide rakendamisest JS valdkonnas
» EAK COVID-19 juhtpõhimõtted
» EA juhised eriolukorraks
» EAK hinnakirja muutusest
» Tähelepanu - ILACi ja EA juhend tõlgitud!
Kaustas "Juhendmaterjalid/EA, IAF ja ILAC juhendid" on avaldatud ILAC juhendi P15 ja dokumendi EA-4/21 mitteametlik tõlge.
» Peaassessori tunnitasu muudatus
Alates 01.01.2020 toimuvatel EAK hindamistel muutub peaassesori tunnitasu.
» Üleminek standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
Uuele standaduiversioonile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 ülemineku korraldamiseks koostas EAK asjakohase üleminekujuhendi. Juhendiga tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.
» Muudatused katselaborite akrediteerimisulatuste esituses
EAK poolt akrediteeritud katselaborite akrediteerimisulatustes ei esitata enam mõõteulatusi ega mõõtemääramatusi.
» EAK GLP-alane tegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud!


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee