Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse juhatus on vastavalt MTÜ Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse põhikirjale ja toote nõuetele vastavuse seaduse sätetele kinnitanud 2024. aasta peaassessori tunnitasu määraks 55 eurot tunnis. Seega jääb peaassessori tunnitasu 2024. aastaks 2023. aastaga samale tasemele.

Samuti kinnitas Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse juhatus EAK hinnakirja 2024. aastaks. Hinnakirjas kajastuvad 2023. aasta juulis majandus- ja taristuministri määrusega kehtestatud uued aaastatasu määrad.
Kehtestatud hinnakirjaga on võimalik tutvuda meie kodulehel:
EAK hinnakiri aastaks 2024

Lisaks muutis Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse juhatus EAK teenuste loetelu, arvates EAK poolt akrediteeritavate valdkondade loetelust välja ehitus- ja teeehitustoodete skeemi sektorgrupi „Puusüsi“.

EAK teenuste loetelu uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda meie kodulehel:
EAK poolt pakutavate teenuste loetelu


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee